Valinka7758
28.03.19,10:45
Geodet vystaví faktúru ........autorizačné overenie /má svoju pečiatku/
Ak účtujem o tejto faktúre, spadá na to podmienka zaplatenia ?? čiže odpočit.položka až po zaplatení ?