L123
31.03.19,08:24
Prosím,
ak sa vyplácajú podiely na zisku - napr 29.03.2019 za rok 2018. Registrujete sa na vznik platitela dane z príjmov vyberaných zražkou? Alebo netreba a stačí len odoslať oznámenie o zrazení a odvedení dane?
Ja som minulý rok registrovala aj zrusila nasledne registraciu, len som pocula ze netreba....
Dakujem....
annova
31.03.19,16:12
Ak obchodná spoločnosť, ktorá vypláca podiely na zisku je registrovaná ako daňovník dane z príjmov právnických osôb, má povinnosť na účel vykonania zmien v registrácii, oznámiť miestne príslušnému správcovi dane, že sa stala platiteľom dane.
Túto oznamovaciu povinnosť si obchodná spoločnosť splní elektronickými prostriedkami prostredníctvom štruktúrovaného elektronického tlačiva REGDPv14 Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty – ver.2015, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy www.financnasprava.sk po prihlásení do Osobnej internetovej zóny v časti Katalógy/ Katalóg formulárov /Register/Registrácia na daň z príjmov a DPH/ Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.