Vlasta Č.
31.03.19,10:12
Prosím, účtujete niekto tržby v hotovosti na predajnej výstave v ČR? Stačí ich jedným súhrnným dokladom prijať do valutovej pokladne? .....JÚ....