Laurinkai
01.04.19,09:45
Ahoj poraďáci. Akoby ste zaradili podstropnú klímu, ktorú nájomca inštaloval v prenajatých priestoroch? Klíma ako taká tam už je, ale sa robila výmena za poškodenú. Jej hodnota je viac ako 1700€. Ja som ju zaradila do 4 skupiny, odpisovanie 12 rokov. Účtovanie 022/082. Alebo zvýšiť NH o hodnotu klímy?
a_je_to
05.04.19,12:14
To vyzerá na technické zhodnotenie prenajatého - cudzieho majetku. Ide na 029, nie 022, zaradenie vyzerá byť dobre, odpisuješ samostatne, ale doštuduj podrobnosti v tomto smere v ZoDP, aj v PÚP.
Laurinkai
08.04.19,13:30
Ďakujem. Účty som zle zadala, vďaka za opravu. Vyzerá to na techn. zhodnotenie, no vôbec neviem, či je tomu tak. Neviem, či sa aj nejaké parametre menili, či je nejaká výkonnejšia, zatiaľ nemám k tomu veľa informácií. Toto musím ešte zistiť. Lebo asi by to nemuselo byť zhodnotenie, ak sa nejako parametre, výkonnosť a podobne nemenili. Mohla by to byť aj oprava, aj keď suma je vyššia ako 1700€.
a_je_to
08.04.19,22:43
Ak ide o opravu, tak jej náklady nemôže znášať nájomca, ale prenajímateľ.
Laurinkai
11.04.19,12:57
Už som zistila, že nejde o opravu, ale o technické zhodnotenie na prenajatom majetku, ktorý je už odpísaný. Čiže klímu zaradím ako novú položku? Predpokladám, že nebudem zvyšovať obstarávaciu cenu pôvodnej odpísanej. Odpisujeme rovnomerne.
a_je_to
11.04.19,23:10
Áno, je to tvoj nový samostatný majetok, fungujúci na starom cudzom, vecne aj finančne vymedzený na faktúrach. Na 042 a zaradiť ako 029/042, aj odpisovať ako 551/089, podľa hlavnej konštrukcie.