Tinkasxxx
01.04.19,12:18
ahojte....ak je sro ubytovacie zariadenie a konatelia sa zúčastnili na veľtrhu v Nemecku. Môže druhej sro fakturovat prepravu materiálu na veľtrh? ... Aj ked nemá v obchodnom registri predmet cinnosti "preprava"?
a_je_to
05.04.19,11:52
Jednorázové a príležitostné poskytnutie dopravy, spolu s vlastnou dopravou nie je porušením. Viackrát opakované by už bolo. Tiež by bol problém,keby v súvislosti s tou dopravou vznikol nejaký konflikt, škoda a podobne, inak nie.