Tommat25
01.04.19,16:47
Zdravím...otázka na vás keďže fin.správa je ... ;)
Služby stavebné do čiech fakturované s prenosom keďže sú platiteľmi obaja...započítavajú sa do obratu dph na prekročenie hranice 100 tis?
Ďakujem
JankaO
01.04.19,17:43
Do obratu s hranicou 49790,- pre DPH sa tieto služby nepočítajú. Neviem, akú stotisícovú hranicu máte na mysli.
veronikasad
01.04.19,17:59
štvrťročný alebo mesačný platitel DPH ?
JankaO
01.04.19,18:57
§4/7 Na účely tohto zákona sa obratom rozumejúrozumie výnosy (príjmy)hodnota bez dane z dodávanýchdodaných tovarov a služieb v tuzemsku...
Tommat25
01.04.19,20:48
Ďakujem myslela som si to len už je vysoký dátum a normálne som sa nad tým pozastavila...