milkaa2
02.04.19,09:02
Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť ako mám vystaviť faktúru podľa nájomnej zmluvy, v ktorej je uvedené že nájomné je splatné mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa Nájomné platí.
S akými dátumami vystavím faktúru, aký bude dátum zdaniteľného plnenia?
ďakujem za radu
a_je_to
05.04.19,11:46
Ak má zmluvu s takou povinnosťou, nie je povinnosť fakturovať. Ak ho považuješ za potrebné vyzvať, tak mu neposielaj faktúru, ale výzvu na zaplatenie podľa zmluvy. Zmluva má sama povahu faktúry. Fakturovať možno len uskutočnenú dodávku služby, podľa § 19/2 ZoDPH. Na vopred prijatú úhradu tiež musíš vyhotoviť zálohovú faktúru, kde dátum dodania je dátum nabehnutia platby, podľa § 19/4. Ale len ak nájomné nie je oslobodené, ale aj s DPH.