kimart
02.04.19,09:46
Dobrý deň,
chcem sa len uistiť, akej chyby sa dopúšťam, keď účtujem 531/221, nakoľko mi tento zápis bol vytknutý audírtokou..
kn-alka
02.04.19,10:17
a kedy tak účtuješ? aký účtovný prípad?
Tweety
02.04.19,10:20
No, nie je to správny zápis. Musíš najprv zaúčtovať predpis záväzku a až následne samotnú úhradu.
kimart
02.04.19,10:23
je mi to tak jednoduchšie kvôli úveru, aby som to mala v nákladoch prísl. obdobia, ku ktorému robím výkazy. Účtujem tak pri platení preddavkov. Na konci roka účtujem nedoplatok na 531/345, aby som vykázala zostatok záväzku... resp. nedoplatku..
Kristina27
02.04.19,10:39
Daň z MV k 31.12. predpisom cez ID na základe DP 531/345, úhrada dane 345/221, nečudujem sa, že ti to audítor vytkol, pretože z banky nikdy neúčtujeme priamo na nákladový účet (okrem poplatkov resp. úrokov), daň z MV má byť v nákladoch v tom účtovnom období, ktorého sa týka, preddavky počas roka 345/221. K 31.12. má vyjadrovať zostatok na 345 výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu.
kimart
02.04.19,10:45
Ok, ďakujem