panda11
02.04.19,14:24
Dobry den,
ADD1: faktura na meno zamestnanca, doklad o uhrade z ubytovacieho zariadenia na malom papieriku, bez mena zamestnanca, len nazov zariadenia, suma, uhrada fa. Mozem akceptovat?
ADD2: uhrada zalohy inou osobou(nie rodina) nakolko nema ucet. Staci cestne prehlasenie o uhrade z vlastnych financnych prostriedkov? Ak nie zvysok FA bol uhradeny poklad.dokladom na meno zamestnanca. Moze byt uznana len cast faktury?
ivka70
02.04.19,20:14
Preco riesis uhradu, ak mas fakturu? To ma riesit ubytovacie zariadenie, tebe staci faktura s potrebnymi udajmi.
Aj keby ju uhradil stryko z Ameriky.
Doklad o zaplateni riesis len v pripade, ze je sucasne aj fakturou.
jakubzemko
04.04.19,02:24
1.Tomu nerozumiem, ako moze byt faktura na meno zamestnanca bez mena zamestnanca?.
2. Nie, nestačí
panda11
05.04.19,09:15
1. Faktura je na meno zamestnanca, doklad je bez jeho mena. Akceptovat?
2. Bankovy vypis inej osoby na zalohu by stacil? Na zvysnu cast doklad je moze byt uznany aspon tento doplatok? Dakujem.
jakubzemko
05.04.19,23:48
Bankový výpis inej osoby nestačí. Chápem, že časť zaplatil zamestnanec v hotovosti a časť zaplatil z bankového účtu?
ivka70
06.04.19,14:41
Zaplatena zaloha musi byt predsa na fakture zuctovana, co riesis?
Uctovnym dokladom je faktura s menom, to ti musi stacit.
jakubzemko
06.04.19,15:46
Príklad č. 6
Zamestnanec k žiadosti o príspevok na rekreáciu priložil dva doklady, a to hotelový účet s označením
zamestnanca, z ktorého je zrejmé, že ubytovacie zariadenie zamestnancovi vyúčtovalo 600 €, pričom 400 €
zamestnanec zaplatil ako preddavok pred uskutočnením rekreácie zo svojho bankového účtu a doplatok 200 €
zaplatil v hotovosti v ubytovacom zariadení, ktorý preukázal dokladom z elektronickej registračnej pokladnice.
Možno takéto doklady akceptovať ako doklady spĺňajúce ustanovené podmienky v § 152a Zákonníka práce?
Pokiaľ hotelový účet s označením zamestnanca a doklad z elektronickej registračnej pokladnice obsahuje všetky
náležitosti účtovného dokladu (slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu
a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum
vyhotovenia účtovného dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom
vyhotovenia), potom tieto doklady spĺňajú ustanovené podmienky v § 152a Zákonníka práce. Zamestnanec
týmito dokladmi však nepreukázal úhradu zálohovej platby, t. j. či zálohová platba bola hradená osobou,
ktorá o príspevok na rekreáciu žiadala. Preto je potrebné, aby zamestnanec zálohovú platbu preukázal,
napr. výpisom z uskutočnenej transakcie, ktorého súčasťou bude aj označenie zamestnanca.
Príklad č. 7
Zamestnanec k žiadosti o príspevok na rekreáciu priložil účtovný doklad, na ktorom je uvedené len meno
a priezvisko zamestnanca. Oprávnené výdavky na rekreáciu zaplatil zamestnancov kamarát, čo zamestnanec
preukázal výpisom bankového účtu s označením jeho kamaráta a čestné prehlásenie, že kamarátovi tieto
oprávnené výdavky vyplatil. Je potrebné, aby na účtovnom doklade bola uvedená presnejšia identifikácia
zamestnanca (trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu)? Možno čestné prehlásenie zamestnanca považovať
za preukazný účtovný doklad?
Povinnou náležitosťou účtovného dokladu je okrem iného aj označenie účastníkov a podľa § 152a Zákonníka
práce súčasťou účtovného dokladu musí byť označenie zamestnanca. Ak na účtovnom doklade je uvedené len
meno a priezvisko zamestnanca, je to na účely § 152a Zákonníka práce postačujúce. Pokiaľ oprávnené výdavky
na rekreáciu za zamestnanca uhrádza iná osoba, napr. kamarát zamestnanca, potom čestné prehlásenie
zamestnanca o úhrade týchto výdavkom nemožno považovať za preukazný účtovný doklad.