H0TTNZ
03.04.19,09:25
Aké právo má starosta pri vymenovaní riaditeľa školy? Môže odmietnuť navrhovanú osobu ? Ak áno na základe čoho?
ivka70
03.04.19,07:31
ake dokazy???
avalik
03.04.19,08:14
§ 3 ods 2 zákina č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve