BAG
03.04.19,10:31
Dodávateľ plátca DPH je v zozname podľa par.69 ods.15. V 2 2019 nám prišla faktúra za služby aj s DPH. Podľa jeho vyjadrenia DPH nezaplatí FS. Máme povinnosť DPH za dodávateľa zaplatiť podľa par.69 ods.14 ručenie za daň?
JankaO
03.04.19,12:31
V zmysle §69b/3 daňový úrad miestne príslušný dodávateľovi rozhodnutím uloží ručiteľovi povinnosť uhradiť nezaplatenú daň....