maped
04.04.19,14:37
Poprosím o poradenie ak niekto robil spoločnosť ktorá išla z vlastnej vôle do likvidácie čo všetko musí účtovník robiť pri ukončovaní?
Ukončovanie, priebežná závierka, potom riadna a či aj pri priebežnej sa podáva DPPO a ostatné .
Ďakujem pekne za každé poradenie.
a_je_to
04.04.19,21:01
V deň vstupu do likvidácie otváraš účtovníctvo akoby novej spoločnosti v likvidácii. Na konci roka zostavuješ priebežnú závierku. Daňové priznanie v prvý rok nepodávaš, druhý a ďalšie už áno. Ak dovtedy neskončí likvidácia. Pôvodnú spoločnosť uzavrieš a podáš závierku, aj priznanie k jej poslednému dňu pred vstupom do likvidácie. Podrobnosti naštuduj v ZoDP § 41, ods. 2,3,4 a ZoU § 16, 17 a § 18. Ak vstúpi do likvidácie teraz, tak na naštudovanie ďalšieho postupu máš ešte času. Dovtedy to aj tak zabudneš.