cinky16
06.04.19,13:36
ahojte, FO - podnikateľ, platca DPH prenajíma voľné priestranstvo + budovy nájomcovi PO s.r.o., ku koncu roka nebolo uhradené 1440 eur s DPH, je táto suma 1440 eur AJ s dph pripoč. položkou v DP PO?
Kristina27
06.04.19,14:58
u nájomcu nezaplatené nájomné k 31.12. je pripočítateľná položka v sume účtovanej na 518 samozrejme bez DPH, veď v nákladoch nemáš DPH (teda ak je tá s.r.o. platiteľom DPH)
Tweety
06.04.19,15:03
Ale on je prenajímateľom.