PeterBuchon
07.04.19,13:35
Obchodný reťazec ***** končí od polovice **** s výkupom viacerých fliaš od piva!! Chcem si vyvesiť tabuľku podľa akého zákona sa to dá, lebo mi do obchodíku nosia hocijaké vratné fľaše ktoré ja nepredávam ani nekupujem a nechce mi ich brať ani dodávateľ lebo ich tiež nepredáva.

Ďakujem za všetky odpovede
misoft
07.04.19,15:48
Nie si povinný odoberať vratné obaly, ak sú od dodávateľa, s ktorým nemáš dodávateľský vzťah.
Jednoducho napíš tabuľku "Zálohované fľaše od ****, *****, ****, ***** NEVYKUPUJEM.
Ak to robí reťazec (u nich je to bežné, že od piva, ktoré nepredáva, ani nevykupuje), môžeš aj ty. Neboj sa, postihovať ťa nebudú - pokiaľ by sa niekto sťažoval a poštval na teba SOI - tej vysvetlíš, že tieto nápoje v týchto fľašiach nepredávaš a preto ani nepreberáš.

Inak - http://ekolamp.sk/wp-content/uploads/2015/08/zakon_obaloch_119_z_2010.pdf
§6 ods. 5,6,7,8
"(5) Povinná osoba a ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, sú povinní odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré uviedli na trh alebo do obehu, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške.
(6) Povinná osoba a ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi v prevádzkarni,6) sú povinní zabezpečiť odber obalov podľa odseku 5 v tejto prevádzkarni po celý čas prevádzky a vhodným spôsobom informovať spotrebiteľa o výške zálohu pre jednotlivé druhy zálohovaných opakovane použiteľných obalov a o zmenách druhov zálohovaných opakovane použiteľných obalov; vrátenie zálohu spotrebiteľovi sa pri vrátení zálohovaného obalu zaručuje.
(7) Povinná osoba alebo ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch inak ako predajom spotrebiteľovi, je povinný informovať osoby, ktoré uvádzajú výrobky v týchto obaloch do obehu predajom spotrebiteľovi, o pripravovanej zmene druhu zálohovaného opakovane použiteľného obalu najmenej tri mesiace pred vykonaním takejto zmeny.
(8) Ak povinná osoba alebo ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných obaloch na nápoje, prestane používať doteraz zálohovaný obal, je povinný túto skutočnosť bezodkladne zverejniť vhodným spôsobom,najmä v médiách a oznamom priamo v predajni; povinná osoba a ten, kto takýto obal uvádzal do obehu, ho musí odoberať za rovnakých podmienok najmenej šesť mesiacov odo dňa zverejnenia oznamu."
buchač
07.04.19,15:56
Zákon 634/1992 Zb.

§ 18
(1)
Vratné zálohované obaly, v ktorých sa predávajú výrobky, sa musia v prevádzkárni, kde sa výrobky v takých obaloch predávajú, vykupovať po celú prevádzkovú dobu.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/634/

--------------------------------------------

Podľa zákona obchody musia vykupovať všetky zálohované obaly, ktoré na svojich pultoch ponúkajú. Skončiť s výkupom môžu vtedy, ak daný tovar stiahnu z predaja. Ani to však nemôžu urobiť zo dňa na deň, ale až po šiestich mesiacoch, odkedy tovar prestali predávať.

https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/radikalny-krok-velkeho-obchodneho-retazca-tieto-vratne-flase-peniaze-nedostanete
misoft
07.04.19,16:03
Nemáš pravdu! Ak nepredáva tovar vo vratnom obale nejakého výrobcu, nemôže ani preberať tento obal (lebo ho nebude mať komu vrátiť).
Zákon 119/2010 §6 ods.5,6,7,8

Skús odovzdať fľašu od piva Budvar v reťazci, kde Budvar nepredávajú - nepreberú - NEMAJÚ s Budvarom žiadnu zmluvný vzťah, takže ani ich obaly.
vicktor
08.04.19,09:03
Su specialne flase a su euroflase.
Uz je to velmi davno, ked mi v jednom obchode nechceli vziat flase, pretoze oni tu ZNACKU nepredavaju. Hovorim ze vsak o.i. kupim aj pivo, tak vzali. Keby som nekupil pivo, tak by bola hadka pre nalepku...
buchač
08.04.19,12:02
misoft (Včera 17:03) Nemáš pravdu!
=================
Nejde o to, či ja mám alebo nemám pravdu.
Čítaj text zákona s porozumením na určité slovíčka.
vicktor
08.04.19,13:01
Vobec nepredavas pivo alebo nepredavas konkretne znacky?