yvica
09.04.19,10:10
na účtu 364 mám sumu z roku 2011, nebola vyplatená spoločníkovi ani nebude, môžem na základe rozhodnutia valného zhromaždenia ju preúčtovať znova na nerozdelený zisk minulých rokov?
a môžem doplniť 472 tiež z nerozdeleného zisku, len kvôli príspevku na stravovanie? ďakujem
Tweety
09.04.19,10:12
Zaúčtuješ na základe uznesenia z VZ.
yvica
09.04.19,10:30
viem, ale či môže takéto niečo schváliť valné zhromaždenie, či niečo neporušíme. ď
Tweety
09.04.19,10:33
môže schváliť a ty potom môžeš zaúčtovať
yvica
09.04.19,11:13
ok, ďakujem