Tinkasxxx
09.04.19,13:51
ahojte....ako účtujete dennú uzávierku hotovosť a platba kartou
1. 211/602 - celá tržba
2. ID - 261 / 211 - alebo to treba cez VPD? - platba kartou
Kristina27
10.04.19,07:50
denná (mesačná) uzávierka neplatiteľ DPH:
v hotovosti 211/602 za služby alebo 604 za tovar
kartou 315/602 za služby alebo 604 za tovar
výpis z účtu 221/315
Tinkasxxx
10.04.19,11:01
asi som mala uviest aj tu dph ???? ...lebo na uzávierke nie je rozpísaná dph - pri platbe kartou....čiže ja to učtujem takto: denná uzávierka 100e z toho 50e platba kartou:
1. PPD 100e 211/
343/
/602
2. VPD 50 e 261 / 211 - platba kartou
3. BV 221 / 261

Nemôžem používať účet 261? a jedná sa mi hlavne o ten "výber" z pokladne - platba kartou....či to musím robiť cez VPD alebo by som mohla aj cez ID...Ďakujem
Kristina27
10.04.19,11:40