ekorda33
10.04.19,09:32
ako účtovať ak je to zmluva so štátom? Je to služba alebo dotácia?
Podľa článkov zmluvy vystavujem faktúru s DPH a účtujem ako službu a rátam do obratu pre určenie povinností DPH ? Kde nájdem okruh riešeniaproblematiky účtovania výroby filmu a s tým súvisiace účtovanie dotácií, účtovanie koprodukcie, niečo z oblasti filmovej tvorby ?