lotina
10.04.19,12:38
Dobrý deň, poprosím o radu. som szčo, platca dph, vediem JÚ. 18.03.2019 som predal firemné auto, už odpísané v tomto roku, ale stále používané v podnikaní a zároveň kúpil druhé , ktoré chcem zaradiť do podnikania. Moja otázka je, kedy mi vzniká a zaniká daňová povinnosť, kedže staré auto som ešte do toho dátumu používal v podnikaní a nové používam presne od toho dátumu 18.3.2019. Ďakujem za odpovede.

Ešte doplním, že staré auto bolo používané do toho 18.03.2019 a nové od toho dátumu.
Žabinka
10.04.19,12:46
1. zánik DP:
Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:
- k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
- k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
- zániku daňovníka bez likvidácie,
- k zmene držiteľa vozidla,
- k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
- k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.
Otázka č. 1 - predaj vozidla
Dňa 25. septembra došlo k zmene držiteľa u vozidla z dôvodu jeho predaja inému podnikateľovi. Kedy došlo k zániku daňovej povinnosti?
Odpoveď
Daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel zanikne posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene držiteľa vozidla, t.j. 30. septembra.
2. vznik DP:
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, t.j. došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L,M,N a O) evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie.
Otázka č. 1 - kúpa vozidla a jeho prvé použitie na podnikanie v tom istom mesiaci
Daňovník zakúpil vozidlo (nové) dňa 10. februára, ale prvýkrát ho použil na podnikanie ako držiteľ vozidla, až 25. februára.
Odpoveď
Daňová povinnosť vznikla 1. februára.
Otázka č. 2 - kúpa vozidla a jeho prvé použitie na podnikanie v ďalšom mesiaci
Daňovník zakúpil vozidlo (nové) dňa 15. mája, ktoré prvýkrát použil na podnikanie ako držiteľ vozidla, dňa 12. júna.
Odpoveď
Daňová povinnosť v tomto prípade vznikla 1.júna.
všetko nájdeš na https://podpora.financnasprava.sk/537826-Vznik-a-z%C3%A1nik-da%C5%88ovej-povinnosti-k-dani-z-MV
Tweety
10.04.19,12:54
Aj vznik aj zánik DP máš v mesiaci marec. Prvému zanikla 31.3. a novému vznikla 1.3..
avalik
10.04.19,13:59
18.3.2019 bola aj zmena drzitela vozidla?
lotina
10.04.19,14:23
ano,
lotina
10.04.19,14:23
ďakujem, to som potreboval vedieť.