nikula
10.04.19,13:03
Firma má v majetku dodávku, ktorá je už odpísaná a nepoužíva sa. Chceli by sme ju vyradiť z majetku prevodom do osobného vlastníctva spoločníka. Ako to bude s dph, ak auto nemá žiadnu zostatkovú cenu? Je potrebné ju aj prepísať na dopr. inšpektoráte?
Onko
10.04.19,13:56
Najlepšie mu to predať za trhovú cenu, inak to bude treba dodaniť pri DPH aj dani z príjmov na rovnakú výšku. Pri spoločníkovi iba o závislú osobu a je nutné viesť transferovú dokumentáciu. Samozrejme, že treba urobiť aj prepis na polícii.