money
27.08.06,14:06
Caute poradaci,
mam mensi problem s vysvetlenim nasledujuceho odstavca § 56 ods.6 z postupov uctovania
"Časovo sa nerozlišujú, napríklad náklady na prípravu a zábeh výkonov, náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením spoločností a so zmenou ich právnej formy, náklady na získanie vlastného imania, napríklad upisovanie nových akcií a iné zvyšovanie vlastného imania a s tým súvisiace náklady ako napríklad notárske poplatky a súdne poplatky, provízie maklérom, prospekt emitenta cenných papierov, náklady na školenia a semináre, náklady na marketingové a iné štúdie, náklady na prieskum trhu, náklady na získanie noriem a certifikátov, náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo časti podniku, náklady na rozšírenie výroby, náklady na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Ak tieto služby sú vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú."
mam to chapať tak že pokial mam fa za reklamu za reklamu napr. od septembra 05 do januara 06 a uhradim to vo februari 06 tak to nebudem casovo rozlisovat?
Lila
04.09.06,09:47
Podľa tohto § to vyzerá, že to nebudete čas. rozlišovať a dáte to do nákladov r. 2006. Ale ešte jedna otázka: Túto DF ste dostali až po ukončení reklamy t.j. vo februári 2006 ?
mudroš
04.09.06,15:46
V otázke je povedané, že reklama bola od septembra do januára. To sú tie služby platené vopred. Ak dostanete faktúru za reklamu, ktorá sa napríklad vysielala v rádiu za dané obdobie, potom sa časť nákladov, ktoré sa týkajú budúceho roka musí časovo rozlíšiť.
Napríklad dostanete faktúru na 50 000,- za reklamu na 5 mesiacov. potom sa zaúčtuje
40 000,- 518/321
10 000,- 381/321
Ak by ste napríklad faktúru dostali až v novom roku, tak náklady za starý rok zaúčtujete do nákladov cez nevyfakturované dodávky.

To, že sa náklady za reklamu časovo nerozlišujú je napríklad vtedy, ak celá reklamná kampaň prebehne v tomto roku. Predpokladáme, že výrobok budeme predávať na základe reklamy viac rokov. Ale nevieme, či vôbec nejaký predáme. Preto sa takáto reklama nesmie časovo rozlišovať a musí byť celá v tomto roku (zásada opatrnosti).
money
05.09.06,11:46
mudros, ale co ked ta reklama bude zniet napr. od septembra do jula a DF by sme dostali az v auguste s DZP 31.07.2006 kedy sa ta reklama ukonci,t.j. na zaklade zmluvy o reklame to cez ID zauctujem a casovo rozlisim cez 326?
vdaka za odpoved
mudroš
05.09.06,13:42
mudros, ale co ked ta reklama bude zniet napr. od septembra do jula a DF by sme dostali az v auguste s DZP 31.07.2006 kedy sa ta reklama ukonci,t.j. na zaklade zmluvy o reklame to cez ID zauctujem a casovo rozlisim cez 326?
vdaka za odpoved

V tomto prípade vlasne nepoznám presnú sumu, tak by som tvoril rezervu na nevyfakturované dodávky.
v prvom roku
552/323 - predpokladaná suma za reklamu / 9 * 4
v druhom roku
518 / 321 - faktúra za reklamu
343 / 321 - DPH
323 / 652 - použitie reklamy

V roku 2007 sa ale použitie rezerv bude účtovať inak
323 / 321 - suma vytvorenej rezervy
518 / 321 - zvyšok fakturovanej sumy za reklamu
343 / 321 - DPH