marka1958
11.04.19,14:27
Prosím o radu, akú povinnosť mám pri odmeňovaní predsedu spoločenstva a členov rady a tiež dozornej rady. Odmena sa pohybuje v cca 20 -100 € raz ročne. Mám povinnosť nahlásiť ich na DU, SP a ZP a riadne odviesť odvody ?
a_je_to
12.04.19,00:09
Ak ide o odmeny za riadiacu činnosť vo výbore a DR, tak musí byť uznesenie VZ o priznaní odmien, aj s dňom začatia odmeňovania. Zmluva nemusí byť. Deň pred týmto termínom, resp. do 8 dní, ich treba prihlásiť do SP, ako pracovný pomer - nepravidelný príjem , kód 2.NP /nie dohody/. Odmeny sa vyplácajú spravidla v januári, za celý minulý rok. Do ZP sa prihlásia všetci, aj dôchodcovia, pod kódom 2Y a k 31.12. Na tom istom formulári sa aj prihlásia, aj odhlásia k 31.12. Podá sa mesačný výkaz ZP za 12 mesiac, do konca januára a Výkaz poistného za 1 mesiac, do 8.2. Aj Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch do konca januára a Hlásenie do konca apríla. Ak je posun vyplácania, tak dátumy sa prispôsobia. Je toho dosť ...