MIMI 1
12.04.19,07:00
Kristina27
15.04.19,09:48
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2018/2018.10.24_CPA_extern.pdf
pozri tu položku č. 195 ak sa ti to hodí (opláštenie budov)
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2015/2015.12.14_stavby.pdf
pozri tu 43.29.11 ak sa ti to hodí
potom ak spĺňa ostatné podmienky, potom s prenesením DP na odberateľa