Dajana8
12.04.19,11:41
Keď živnostník ukončil podnikanie - (normálne, žiadna likvidácia a podobne), tak v jednoduchom účtovníctve mu účtovníčka spravila zápis uzávierkové práce. Pomocou neho zaúčtovala výšku všetkých neuhradených pohľadávok ako príjmy ovplyvňujúce ZD a sumu všetkých neuhradených záväzkov ako výdavky ovplyvňujúce ZD.

Je to takto v poriadku?

Teraz inému SZČO svieti neuhradená pohľadávka od toho odberateľa, ktorý takto ukončil podnikanie. Čo má robiť s tou neuhradenou pohľadávkou? Má ju na konci roka zahrnúť do základu dane, aj keď nebola uhradená?

V MRP programe ju má potom zlikvidovať cez uzávierkové práce ako úhradu, aj keď k nej nedošlo? Alebo ako?

Obaja sú platcovia DPH a obaja DPH poriešili keď prišli FA.
JankaO
12.04.19,12:24
1. áno, je to takto v poriadku, daňovo to musí byť vysporiadané pri ukončení, ale záväzkovo je to stále dlh fyzickej osoby voči inej fyzickej osobe, ktorú je povinný uhradiť
2. dodávateľ FO má príjem ovplyvňujúci základ dane až prijatím inkasa pohľadávky, pred úhradou neupravujete základ dane a nezahrňujete do príjmov to, čo v skutočnosti ani zaplatené nebolo. V prípade, že dodávateľ ukončí činnosť, až potom prípadnú neuhradenú pohľadávku vysporiada.
Dajana8
12.04.19,12:32
Ďakujem pekne za reakciu. Odberateľ ale záväzok už neplánuje uhradiť, ani ako fyzická osoba už po skončení podnikania. Čo môže dodávateľ robiť v takomto prípade? Bude mu tam teraz svietiť táto pohľadávka donekonečna?
JankaO
12.04.19,13:19
vymáhať úhradu, ako každú inú