M@jka
12.04.19,13:57
Chcem sa spýtať, na základe zmluvy o dielo na rekonštrukciu strechy nám budú fakturovať čiastkovo v 3 etapách. Chcem sa spýtať, či pri ukončení diela musia vystaviť tzv. "vyúčtovaciu faktúru" a tam odpočítať už vyfakturované čiastkové faktúry, alebo stačia iba 2 čiastkové a v tej tretej pri ukončení bude dofakturovaný zvyšok podľa zmluvy. Alebo je lepšie dať tú vyúčtovaciu, kde budú všetky práce zosumarizované a budú odpočítané aj dve čiastkové fakturácie. Tvorí sa teraz zmluva, tak to tam chceme všetko uvieť. Nikde som sa nedočítala ako to musí byť, metodické pokyny sa zaoberajú iba tým, kedy nastávajú zdaniteľné plnenia.