Peter Fox
14.04.19,19:23
Do ktorého štvrťročného súhrnného výkazu treba zaradiť faktúru za službu dodanú 23.03.2019, avšak vyfakturovanú až 04.04.2019? Služba bola dodaná zahraničnému odberateľovi v EÚ s uplatnením tzv. Reverse charge/prenesenia daňovej povinnosti. Podľa mňa patrí táto faktúra do súhrnného výkazu za 1. štvrťrok. Vychádzam pritom zo zákona o DPH (§ 19, ods. 2). Je to naozaj tak, alebo sa mýlim a takáto služba patrí až do súhrnného výkazu za 2. štvrťrok?

Doplňujúce informácie:

- podnikateľ je registrovaný podľa §7a a podáva súhrnné výkazy štvrťročne,

- obidva dátumy sú uvedené na vystavenej faktúre, dátum dodania služby je 23.03. a dátum vystavenia faktúry je 04.04.

Za všetky odpovede vopred ďakujem. K uvažovaniu o tejto otázke ma podnietila poznámka Finančnej správy pri odpovedi č. 1 na tejto stránke (https://podpora.financnasprava.sk/304214-Vyhotovenie-fakt%C3%BAry-zdanite%C4%BEnou-osobou-ktor%C3%A1-nie-je-platite%C4%BEom-DPH). Možno je však moja úvaha úplne bezpredmetná, zarazila ma iba tá poznámka "Údaje z uvedených faktúr zahrnie do súhrnného výkazu za príslušný kalendárny štvrťrok, v ktorom odberateľovi vznikne daňová povinnosť." Podľa poučenia k súhrnnému výkazu to však stále vyzerá tak, že služba patrí do súhrnného výkazu za 1. štvrťrok.
monika474
15.04.19,03:52
Daňová povinnosť vám vznikla 23.3.2019, do súhrnného výkazu ju zahrniete za 1.štvrťrok 2019.