IvetaH
15.04.19,04:34
Predajca je e-shop SK IČDPH sídlo na Slovensku a odberateľ je tiež SK IČ DPH na Slovensku, dodávka je len na trávnik okolo sídla spoločnosti, nie je to poľnopodnik ani žiadna poľnofirma.
A okrem položky na faktúre trávnata zmes bez DPH s prenosom daňovej povinnosti je položka kuriér a tá je uvedená s dph.
Ani to podľa mňa nie je správne.
ivka70
15.04.19,05:27
https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/tuzemske-samozdanenie-2018
O tuzemskom samozdanení hovoríme vtedy, keď dodávateľ – platiteľ DPH prenesie daňovú povinnosť na odberateľa – platiteľa DPH. Odberateľovi tak vznikne povinnosť odviesť DPH z dodaných tovarov a služieb a zároveň má nárok na odpočet tejto DPH (pri splnení podmienok v § 49 až 51 zákona o DPH). Prenos daňovej povinnosti z odberateľa na dodávateľa (tuzemské samozdanenie) je možný len za podmienky, že dodávateľ aj odberateľ sú platiteľmi DPH.

V § 69 ods. 12 zákona o DPH sú uvedené situácie, kedy platiteľ, ktorý je zároveň aj príjemcom plnenia od iného platiteľa, musí platiť daň vzťahujúcu sa na:
....
dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, napríklad obilniny, olejnaté semená, priemyselné alebo liečivé rastliny,
.....
ivka70
15.04.19,05:28
preco by podla teba kurier mal byt uvedeny bez DPH? na dopravu sa vynimka nevztahuje .....