SáraE
18.04.19,15:18
Dobrý deň. Firma PO-platca DPH si prenajala / ide o dlhodobý prenájom / MV-M1. Ide o PO dodávateľa, ktorý má v predmete podnikania prenájom MV, Platiteľ DPH. Vystavili nám faktúru za 032019 prenájom MV s DPH. Môžeme si túto DPH uplatniť na vstupe alebo sa na túto službu vzťahuje nejaká výnimka? Ďakujem.
Tweety
18.04.19,15:19
Môžete si uplatniť nárok na odpočet. Pozri §49-51.
SáraE
18.04.19,15:29
Mohli by ste ma prosím nasmerovať na konkrétny zákon. Všeličo som si už prečítala ale neviem prísť ako je to pri tuzemskom Dodávateľovi a Odberateľovi. Ďakujem.