maped
18.04.19,21:25
Poprosím o poradenie, stavebná firma sprostredkovala stavebné práce a dala opraviť pre zákazníka pílu. Prefakturováva mu opravu píly, ako to v PÚ účtovať?
Potom prenajala debnenie, taktiež to ďalej prefakturováva aj toto ako účtovať?
Všetko sú to služby ale aký účet použiť, ako subdodávku prijatia služby a potom tržby za ostatné služby účet 602.AE
Ďakujem pekne.
a_je_to
19.04.19,18:24
Toto by mal byť banálny problém, keby boli k nahliadnutiu doklady a dohody medzi stranami. Bez nich možno iba vymýšľať. Osoba, ktorá sprostredkúva takéto služby musí účtovať tak, akoby službu nakúpila a potom predala. Pre voľbu účtov niet veľa možností, 518 a 602. Väčší pozor treba dávať na zdanenie a prenos dane. Lebo oprava píly je s daňou, ale ten prenájom vyzerá že s prenosom.
maped
20.04.19,05:19
Ďakujem. Prenájom debnenia má sro na doklade z ERP teda je tam vyčíslená dph a ďalej refakturuje tak isto odberateľovi platiteľovi dph tento prenájom debnenia s dph okrem toho že aj iné fakturuje
-predaj tovaru (stav.materiálu)..tu má aj nemá prenos podľa povahy
- sprostredkovanie stavebných prác a nákup stavebného materiálu - tam má prenos DP.

Jedná sa o malú čiastku prenájmu debnenia =10,74+dph.
Správne by malo byť že to ďalej refakturuje bez dph?
a_je_to
20.04.19,07:15
... dobrá otázka. Lebo prijatie debnenia je už podľa ceny zrejme bez jeho montáže. Teda s DPH. Ale ak sa dodávalo s montážou pri stavebných prácach, tak už je s prenosom dane. Presne podľa usmernenia k sekcii F od FS, druhá položka v 2.1. Táto problematika sa dá účtovať len tak, že jednou rukou účtuješ a v druhej držíš usmernenie.
maped
20.04.19,07:45
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2018/2018.10.24_CPA_extern.pdf
našla som:
por.č. 400-prenájom debnenia sekcia N-teda nepatrí do prenosu DP.
maped
20.04.19,08:04
Vďaka Vám. Ak by som mohla do tejto otázky ešte vložiť : fakturuje aj betón ako predaj tovaru a refakturuje k tomu náklady na betónpumpu a náklady na recykláciu vráteného betónu.
Dali by ste to celé ako - predaj tovaru? Lebo on tej sro platieľovi dph predal vlastne betón ako celok (predaj tovaru) aj keď betón ostal.
Ešte dopĺňam, nákup betónu bol s vyčíslenou dph a s betónpumpu -ako jedno plnenie len teraz konateľ fakturuje ďalej tak, že vo fa rozpísal betón, refakturácia nákladov na recykláciu betónu a refakturácia nákladov na betónpumpu
Ďakujem za pomoc!
a_je_to
20.04.19,08:49
ale ... do kelu ... pre neho to môže byť tovar. Ale pre teba, ako stavebnú firmu je to materiál. Nepoužila si ho na ďalší predaj , ale bol použitý na výrobnú zákazku. Ak bola časť fakturovaného betónu vrátená, tak by tam mala byť aj odmínusovaná položka. A poplatok za recykláciu je plus. Betónpumpa je obstarávací náklad pre materiál, zložka ocenenia, jeho doprava až do miesta dodania.
maped
23.04.19,06:50
Ďakujem, ale sro (i keď stavebná sro) ktorá tento betón zabezpečila to ďalej iba posunula pre ďalšiu stavebnú činnosť-sprostredkovala, ona sa na tom nepodielala pracovne ako na zakázke. Teda predala tovar. Či nechápem to v podaní môjho klienta správne? Ďakujem.
a_je_to
23.04.19,12:58
To je ťažké posudzovať bez podkladov, ako zmluva. Bola zmluva na stavebné práce ? Či na dodávku tovaru ? Poskytuje firma ešte niečo okrem tejto dodávky ? Je veľa prác takto poskytnutých v rámci celej stavby. Nazývajú sa subdodávky a účtujú sa všetky na stavebné práce, nie na dodávku tovaru. Tovar dodávajú predajne stavebnín. Takže tak, to musíš posúdiť sama.
maped
23.04.19,19:44
Zistím. Ďakujem.