tanusik
23.04.19,08:07
Pekný deň prajem, podľa zákona platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d)......ale mohli by sme si odpočítať DPH-čko z marcovej faktúry, ktorú síce už máme k dispozícii (čiže pred 25.4.), ale kvôli vysokému nadmernému odpočtu by si DPH konateľ chcel radšej uplatniť v apríli....??? Ďakujem.
Tweety
23.04.19,08:09
Áno, nárok na odpočet vznikol v marci ale uplatniť si ho môžete aj neskôr , teda v apríli, máji....najneskôr v decembri. Presne v intenciách zákona.
tanusik
23.04.19,08:31
Ďakujem krásne.