57olinka
24.04.19,18:55
Terezia13
24.04.19,19:24
pripájam vzor, podľa neho je možné aj určiť, či došlok porušeniu pracovnej disciplíny a či zamestnávateľ oboznámil zamestnanca s jeho povinnosťami
záleží na tom, čo porušil, vedel o tých predpisoch? o Pracovnom poriadku? alebo smernici?
Hlavička zamestnávateľa

V............... dňa...

Číslo :

Zamestnanec:

Do vlastných rúk
VEC
Písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny

V zmysle ustanovení Zákonníka práce Vás písomne upozorňujem na menej závažné porušenie pracovnej disciplíny z dôvodu porušenia Vašich pracovných povinností, ktoré Vám vyplývajú z právnych, pracovnoprávnych predpisov, z pracovnej zmluvy ako i z interných predpisov organizácie.

Upozorňujem Vás na tú skutočnosť, že pri opakovanom porušení pracovnej disciplíny môže organizácia v zmysle ustanovení Zákonníka práce voči Vám uplatniť výpoveď ( § 63 ods. 1 písm. e/ ZP ).

Nami namietané porušenie pracovnej disciplíny sa dotýka ........ ( presné uvedenie a špecifikácia porušenia, kedy, čo, prečo, začo, z dôvodu, s následkami ....).

Riaditeľ

Zamestnanec :

Prevzal dňa
57olinka
29.04.19,07:10
ďakujem