betka1900
25.04.19,08:40
Dobrý deň. Chcem sa spýtať, že už máme plný archív. A máme tam ešte staré dokumenty (FA, PPD, ZDF, ,ID, peňažný denník ......... - bežné veci potrebné k účtovníctvu) ešte z roku 2000 a vyšie. V tej dobe konateľ podnikal ešte ako SZČO. Potrebovala by som sa ich zbaviť. Viem že ešte strašne dávno som to riešila tak , že som napísala podrobný list do archívu (pod ktorý patríme) čo konkrétne chcem vyradiť (počet OF, počet DF ,...... - koľko zakladačov ) A ak sa mi do 30 dní nevyjadrili tak som ich mohla zlikvidovať. Neviem ako to teraz funguje. prosím o radu ako to riešite Vy. V pp ako mám postupovať. Ďakujem veľmi pekne
Betka
LilyRe
26.04.19,10:00
Archiváciu účt. dokumentov definuje zákon 431/2002 Z.z. a sú rôzne lehoty pri uchovávaní jednotlivých účtovných záznamov. Ďalej treba prihliadať na zákon 395/2002 Z.z. o archívoch a pozrieť aj novelu č.515/2003. Od roku 2018 sa archivuje po novom.
Od r. 2018 účt.doklady, knihy, zoznamy čísalných znakov,odpisový plán, invent.záznamy a invetariz.zápisy, účt.rozvrh atď. sa uchovávajú 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Táto povinnosť sa týka nielen dokladov po 1.1.2018, ale platí pre všetky doklady, pri ktorých pôvodná 5-ročná lehota neuplynula. Napr. úct.doklady roka 2012 je potrebné archivovať do konca r.2017, pretože k 1.1.2018 už päťročná lehota už uplynula. Na internete je dosť článkov, ktoré sa tejto témy týkajú, len treba pohľadať a sú tam uvedené aj roky archivácie , pretože napr. mzdové doklady sa uchovávajú aj dlhšie ako 10 rokov.