57olinka
28.04.19,18:38
Na našej škole nie sú osobné príplatky. nevieme prečo, ked pracujeme obetavo. Kedy a za akých okolností prideľuje riaditeľka osobné príplatky a z akých zdrojov.
sosak
28.04.19,18:50
Kto je zriaďovateľom školy?
Terezia13
28.04.19,18:56
osobný príplatok nie je nárokovateľný, bližšie v zákone 553/2003
§ 10
Osobný príplatok
(1) Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu; to sa nevzťahuje na zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g). Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
(2) O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.
(3) Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100% platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24%.
a tu je ešte niečo o odmeňovaníhttps://dennikn.sk/blog/664594/system-odmenovania-ucitelov-problemy-vychodiska-a-riesenia/
misoft
28.04.19,19:08
mimotemy
Nič si z toho nerob.... moja pracuje v škôlke - už viac ako 30 rokov. Zriaďovateľom je mesto. Za celú tú dobu je stále v 1.plat. triede a 1. stupni. Zriaďovateľ doteraz neuplatnil ani len to, koľko už pracuje. Plat sa jej zvyšovala len vtedy, ak to bolo "nariadené" zhora. Mali aj osobné príplatky, lenže keď sa dvíhali platy o tie percentá - mesto jednoducho dvihlo tie platy podľa nariadenia, ale zobrali osobné príplatky (áno, nenárokovateľné, ale tie zohľadňovali i to, ako pracujú). Takže moja už osobný príplatok nevidela 2 roky. A upozorňovať na to? Nemožné - dostane odpoveď "Ak sa vám nepáči, môžete ísť, náhrada sa vždy nájde!"
Zdroj financií je u zriaďovateľa a keď ten "nemá na to" (lebo treba niekomu vyšší plat odsúhlasený zastupiteľstvom) - tak zoberie z jedného a pridá do druhého. A je vlk sýty i koza celá.

A tak moja uplatňuje toto: Ak ti slabo platia, nemôžeš silno robiť :D:D:D
57olinka
29.04.19,08:09
ďakujem