miruka
29.04.19,05:13
Robím ročnú závierku vo firme ktorá má povinnosť auditu, teda účtujeme aj o odloženej dani z príjmu. Počítam odloženú daň z príjmu prvý krát. Máme v účtovníctve pripočítateľné a odpočítateľné položky k dani z príjmu. Mám dilemu, že ktoré položky beriem do úvahy pri výpočte daňového základu na výpočet splatnej dane a z ktorých položiek /pripočitateľných a odpočítateľných/ počítam odloženú daň. Nemôžem predsa napr. neuhradenú faktúru za právnické služby pripočítať k základu dane na výpočet splatnej dane, a potom z tejto sumy ešte vypočítať aj odloženú daň. Ďakujem.