57olinka
29.04.19,08:34
na ZŠ z akých peňazí sa financuje- posedenie učiteľov na Deň učiteľov či Vianoce,-pomôcky do kabinetov a -odmeny pre žiakov za dobré výsledky a -školenia učiteľov uskutočňované v škole.
Irona
03.05.19,07:36
U nás hradíme:
- posedenie učiteľov na Deň učiteľov/Vianoce - zo sociálneho fondu
- učebné pomôcky - z prenesených kompetencií, ak pre ŠKD, tak z ich vlastných príjmov, ak sú učebné pomôcky potrebné na krúžok v rámci VzP (vzdelávacie poukazy), tak z týchto prostriedkov
- odmeny za dobré výsledky žiakov - z prostriedkov rodičovského združenia (tzv. ZRPŠ).

Ale závisí to hlavne od toho, ako to máte nastavené v interných smerniciach a či to máte v schválenom rozpočte.
57olinka
19.05.19,23:03
ďakujem
57olinka
26.05.19,21:00
čo to je VzP? Všeobecna zdravotna poisťovňa ma rovnaku skratku
AntekaK
27.05.19,07:02
Vzdelávacie poukazy - prostriedky zo ŠR na financovanie záujmovej činnosti
Irona
27.05.19,07:36
Všeobecná zdravotná poisťovňa má skratku VšZP. :-)