Eva99
30.04.19,06:02
Prosím o radu ohľadom jednotlivých krokov účtovania NFP v občianskom združení.
- O.z. má uzatvorenú zmluvu o NFP, ktorá znie na max. možnú sumu, ktorá by teoreticky mohla byť poskytnutá, ale nie je to suma, ktorá je istá (ani nebude v max. výške poskytnutá, to už vieme teraz).
- Financovanie funguje prevažne formou zálohových platieb, to znamená, že sa podá žiadosť o zálohu a po jej schválení pribudnú fin. prostriedky na účte.
- Záloha sa priebežne čerpá na presný účel prevádzkových nákladov na ktorý je uzatvorená zmluva, každý mesiac sa zasiela vyúčtovanie a po schválení je čerpanie zálohy potvrdené.

Ako prosím a hlavne k akému dátumu účtovať???

1. Zmluva o NFP - neúčtujem? Keďže výšku poskytnutého NFP ovplyvňuje viac faktorov, podpis zmluvy asi nie je považovaný za "priznanie dotácie", či?
2. Príjem na BÚ - 221/346
3. Klasické zúčtovanie nákladu
4. Zúčtovanie výnosu k nákladu 346/691 - V mesiaci, keď vznikol náklad, alebo keď bola dotácia odsúhlasená, teda schválená výška čerpania zálohy? Podľa §41 odst. 10 by som povedala, že až po schválení, keď v tomto odseku sa hovorí o následnom doúčtovaní 346/691 ešte neodsúhlasených dotácií ku dňu zostavenia ÚZ.
Rozumiem tomu správne, že v prípade o.z. sa účet 384 využije iba pri DHM?
Za každé usmernenie ďakujem...