Viba
30.04.19,08:08
s.r.o. neplata DPH - účtuje pohonné hmoty a telefónne služby v pomere 80% daňové a 20 % nedaňové výdavky. Mám vytvorenú analytiku k účtu 518 a 501 - 099 označené ako nedaňové. Priamo pri zaúčtovaní faktúry účtujem napr. fa za telefónne služby: 20 € ...321, 16 € 518 001, 4 € 518 099. Musím ešte nedaňové služby preučtovať na 355 - aby spoločník uhradil sumu 4 eurá, alebo to môže takto zostať.
Tweety
30.04.19,09:23
Nepíšeš z akého dôvodu takto účtujete ale ak PHM z dôvodu, že nevediete knihu jázd, potom tie súkromné treba prefakturovať spoločníkovi alebo preúčtovať ako pohľ. voči nemu. AK sú všetky jazdy len firemné, potom netreba nič preúčtovať. Ale zrejme aj aj, keď aj ost. náklady máš 80%.
Viba
30.04.19,10:36
PHM z dôvodu, že nevedieme knihu jázd. Takže preúčtovať 355/518099?
Viba
30.04.19,10:38
Teda jazdy 511099, a súkromné hovory 355/518099
Viba
30.04.19,10:38
jazdy 501099 - ach tie preklepy
Tweety
30.04.19,10:42
áno
Dáša_
30.04.19,11:21
Na základe čoho sa zvyšok prefakturováva spoločníkovi? Veď možno sa auto používa iba na podnikanie, akurát nevedú knihu jázd.
Tweety
30.04.19,11:46
ak sú to súkromné jazdy. Zrejme používajú aj na súktromné, keď aj ost. náklady má pomerné.
Viba
30.04.19,12:06
NIe jazdy nie sú súkromné. Jazdy sa účtujú v pomere 80/20 z dôvodu, že nevedieme knihu jázd. Takže to preúčtovať nebudem?
Ale telefónne služby - používa aj na súkromné účely takže tieto preúčtujeme ako pohľadávku voči spoločníkovi?
Tweety
30.04.19,12:09
Prečo potom telefóny účutješ 80:20 si nenapísala. To, všetko si mala dať priamo do zadania otázky, tak potom odpoveď je len v dohadoch Po upresnení:. PHM ostanú na nedaň,. telefony musí uhradiť.
Viba
30.04.19,12:16
Ďakujem
jakubzemko
30.04.19,20:13
Je to choré na hlavu s týmito zamestnaneckými benefitmy. Ale telefóny môžete účtovať 80:20 a nemusíte vyžadovať od spoločníka náhradu. PHL sa to netýka.
Zdroj - informácia finančnej správy ktorá nie je právne záväzná a ide nad rámec zákona:
viď. príklady č. 14 a 15
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/Vybrane_ustanovenia/2016/2016_02_25_Informacia_majetok_osobnej_potreby_dopl nene.pdf
No žiaľ je tam aj napísane:
Uplatňovanie výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov sa nevzťahuje na:
výdavky na spotrebované pohonné látky