AdrianSebastian
05.05.19,08:35
Môžem si dať do nákladov faktúru na 400€ za nákup SmartTV ktorú budem využívať na pracovnú činnosť (vývoj aplikácii, software aj ako externú obrazovku), ktorú kúpim bez IČO a DIČ na faktúre?

Ide mi o možnosť mať 2 ročnú záruku a zároveň možnosť znížiť si základ dane.

Ďakujem!
Mila123
05.05.19,09:27
a čo tak nákup v hotovosti, kde ti dajú doklad z registračnej pokladne?
AdrianSebastian
05.05.19,09:29
Konkrétny model nie je dostupný na predajniach v mojom okolí ani ich nie je možné tam doručiť k odberu.
Mila123
05.05.19,09:31
tak alebo záruka alebo výdavok....
marjankaj
05.05.19,11:03
Môžeš. Viď. Zákon o účtovníctve paragraf 10.
Teda ak vedieš PÚ.
V JÚ sa účtuje o výdavkoch. Teda o úhrade faktúry.
Sarlotka
05.05.19,14:09
rozmýšlam, prečo musí byť ičo a dič ... pri uznaní výdavku na kúpu drobného majetku FO ..

ani auto nemusí byť na ICO a možno ho zaradiť do majetku a odpisovať, tak isto budova...

je možné, že to niečo prikazuje ale ja osobne o ničom neviem...
ja sa aktuálne opieram o !. 2 písm m) 595/2003 ZDP
obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala,1) eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11; obchodným majetkom podľa tohto ustanovenia je aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu,

a preto si nemyslim, že pri fo nemožno uznať daňový výdavok ak na fa nie je ICO a DIC...ale je to len môj názor...