Letko
06.05.19,06:18
Ahojte,

predčasne sme ukončili paušál v Telekome, dostali sme zmluvnú pokutu. Budeme to účtovať, predpokladám, na účte 544. V zákone 595/2003, § 21, ods. 2, písm. a) sa píše, že medzi nedaňové výdavky patria pokuty a penále. Ak je to zmluvná pokuta, bude to teda daňový výdavok.

Je to takto správne?

Ďakujem
Tweety
06.05.19,08:29
Zmluvné účtujeme na 544.
Od 1.1.2015
podľa § 21 ods. 2 písm. m) novelizovaného zákona o dani z príjmov nie sú u dlžníka
považované za daňové výdavky bez ohľadu na ich zaplatenie:
- paušálne náhrady nákladov spojené s uplatnením pohľadávky,
- zmluvné pokuty,
- úroky z omeškania,
- poplatky z omeškania.

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2015/2015_01_28_zmluvne_pokuty_od_1_1_2015.pdf