Miriam TO
06.05.19,08:42
Som mesačný platca DPH v SR. V mesiaci 04/2019 som prijala zálohu v výške 75% z celkovej ceny dodávky tovaru od osoby registrovanej pre daň v DE. Tovar bol dodaný v 05/2019. Aké faktúry mám vystaviť a kedy pôjdu do DPH a SV DPH? Ďakujem.
zdenk.am
06.05.19,12:23
Z titulu prijatia zálohy od odberateľa z iného členského štátu nevzniká daňová povinnosť.
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2016/2016.11.03_prijatie_preddavku.pdf

Treba vystaviť faktúru z titulu dodania tovaru do iného členského štátu. Faktúra bude bez DPH s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa. Takto vystavená faktúra sa neuvádza v DPH ani v KV iba v Súhrnnom výkaze za máj.
Miriam TO
06.05.19,13:04
Ďakujem.