cmelko
06.05.19,14:13
Dobrý deň,
poradí nám niekto?
V novembri sme fakturovali predaj materiálu v dvoch položkách:
294,36€ a 49,04E.bez DPH Účtovanie bolo správne, ale pri zaúčtovaní do systému softvér zaúčtoval len prvú položku, čo sme si všimli aj teraz v máji, keď odberateľ uhradil celú sumu pohľadávky. Je to nepodstatná suma, ale ako postupovať pri zaúčtovaní: tržba 49,04€, DPH 9,81€ a celková suma 58,85€? Ďakujem.