rudko
06.05.19,17:50
Treba na medzinárodnú a vnútroštátnu nepravidelnú autobusovú dopravu registračnú pokladňu alebo stačí k vystavenej faktúre PPD

SK NACE : 49.39.0 Ost.osobná pozemná doprava
veronikasad
06.05.19,21:13
SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI ALEBO VO VIRTUÁLNEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32 Taxislužba
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov