libicka
08.05.19,19:14
Manzel, dochodca, zdedil časť rodinneho domu a financne prostriedky z vkladnej knižky. Je potrebne podať danove priznanie a zaplati daň?
Mária27
08.05.19,19:17
nie
Katy a R
08.05.19,19:30
Daň z dedičstva neexistuje - zaplatí poplatky notárovi a súdu:)
Ale zdedil dom - má povinnosť voči obecnému úradu (miestne dane a poplatky). Ak sa spoluvlastníci dohodnú - tak to môže (nemusí) poriešiť jeden z nich (vyznačí to v DP)
cit:
v prípade, ak daňovník nadobudol v priebehu zdaňovacieho obdobia nehnuteľnosť dedením, je povinný podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve).
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXxerZ4IziAhWNIlAKHRF-DCsQFjADegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.podnikajte.sk%2Fdan-z-nehnutelnosti%2Fdanove-priznanie-nehnutelnosti-2019&usg=AOvVaw0Db8i5VB1ZEjrkol8U_k6o
vicktor
09.05.19,07:14
Len doplnim pre autorku: dan z dedicstva UZ neexistuje, bola zrusena. (Mnohi pamataju ze existovala.)
misoft
09.05.19,07:21
Zabudla dopísať, že sa to týka miestnych daní a poplatkov, takže to oznamuje správcovi miestnej dane - mestu, obci. Nie štátu. Nie Daňovému úradu.
Katy a R
09.05.19,07:26
misoft - prečítaj pozornejšie! - nezabudla;)
a len na upresnenie - daň z dedičstva už neexistuje 15 rokov a 129 dní☺