miška06
09.05.19,10:55
Slovenský živnostník - neplatca dph si objednal tovar u českej firmy - platca dph, má česká firma vystaviť faktúru s dph?
Tweety
09.05.19,11:12
Má.
jakubzemko
09.05.19,18:00
V závislosti od tohto, kde je miesto dodania tovaru. V prípade ak je miesto dodania tovaru v SR, osobou povinnou platiť DPH je slovenský živnostník. Ak je miesto dodania ČR, Česká firma vystaví faktúru s DPH ČR (ak cesky zakon neustanovuje inak).