nop77svk
09.05.19,13:25
Kúpili sme novostavbu, po vybavení opráv závad z preberacieho protokolu sa objavila nová závada (nesprávne vyspádovaná lodžia a chýbajúca hydroizolácia). Zadali sme u developera elektronicky reklamáciu, prišlo nám od neho mailom potvrdenie o prijatí.

Od zadania reklamácie už uplynulo viac ako 60 kalendárnych dní, reklamovaná závada stále nie je opravená.

Vzťahuje sa 30-dňová lehota na vybavenie reklamácie aj na tieto prípady?
ivka70
09.05.19,11:59