rocker6
10.05.19,06:02
Organizácia funguje ako OZ (neplatca DPH). Ako zaúčtovať prijatú poukážku na zakúpenie mobilu (O2) vo výške 712,- €, ktorá bola okamžite použitá na kúpu mobilných telefónov pre organizáciu (k zakúpeniu je vystavená FA kde je rozpisaná použitá poukážka a doplatok hotovosti).
Ďakujem.