Difi
13.05.19,11:58
Spoločnosť 26.04.2019 zmenila sídlo z jedného kraja do iného. Zmena bola zapísaná do OR, chcela som oznámiť na DÚ, ale tam už figuruje nová adresa. Prístup na DÚ mám len ja, zmenu vykonali automaticky? Aj tak mám povinnosť oznámiť zmenu?
Všimla som si, že z Registra chýba súpisné/orientačné číslo, ale pri prihlásení na DÚ pri výbere daňového subjektu je uvedené. Čo mám spraviť?
(Zmenu treba cez: Register - Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky - Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia - Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia - ver.2019). Ďakujem