Majka 118
13.05.19,12:09
Prosím o radu, dodávateľ nám zaslal tovar na dobierku. V balíku sme mali doklad z ERP. / kam ho zaúčtovať ? nemôžem ho dať ani do PK ani do PF / Dobierku kuriérovi sme uhradili cez terminál.
Ako by som to mala po správnosti zaúčtovať aby som mala aj tovar na sklade a aj úhradu z bankového účtu.
Ester plus
13.05.19,12:32
Doklad zaúčtovať ako interný doklad 131(132)/261, 343/261 a úhradu z banky 261/221.
Dodkoo
14.05.19,12:11
Dodávateľ nemal evidovať platbu cez ERP. Doklad mal vydať na požiadanie len kuriér.
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/erp
podnikateľ nemá povinnosť tržby evidovať v ERP/VRP/ORP na predaj tovaru na dobierku
--
Je povinný podnikateľ pri predaji tovaru prostredníctvom dobierky používať ERP/VRP/ORP?
Odpoveď
Keďže výnimkou z povinnosti používania ERP/VRP/ORP je aj predaj tovaru na dobierku, tržbu prijatú za tovar predaný prostredníctvom dobierky nevzniká povinnosť evidovať v ERP/VRP/ORP. Táto výnimka sa rovnako vzťahuje aj na predaj tovaru, ktorý je následne dodaný prostredníctvom kuriérov (napr. UPS, DHL), resp. externou logistickou firmou, ktoré pri dodávke vyberú hotovosť, ktorú následne poukážu na účet alebo v hotovosti odovzdajú dodávateľovi tovaru.
https://podpora.financnasprava.sk/346309-V%C3%BDnimky-z-pou%C5%BE%C3%ADvania-ERP/VRP/346309-V%C3%BDnimky-z-pou%C5%BE%C3%ADvania-ERPVRPORP?r=1