Laurinkai
14.05.19,06:19
Firma kupovala kancelársky nábytok. Na faktúre je to uvedené ako množstvo 1ks na sumu 2300€+DPH. V prílohe, v dodacom liste je rozpis položiek na kusy a jednotkovú cenu. Neviem, či to zaradiť ako celok do dlhodobého majetku, teda 1ks za 2300 a do položiek rozpísať, alebo do drobného majetku podľa položiek, t.j. napr. stôl 2ks po 300€ a podľa kancelárií. Ďakujem za radu.
Ester plus
14.05.19,06:33
Ak je niečo kúpené ako zostava, vlastník o tom rozhodne, či je to súbor hnuteľných vecí, ktorý sa zaradí do príslušnej odpisovej skupiny a bude sa odpisovať. Alebo účtuje o tom jednotlivo, ak jednotlivé kusy nemajú hodnotu 1700EUR ako o drobnom hmotnom majetku
Laurinkai
14.05.19,06:39
Ja uvažujem o druhej možnosti. Dať to po kusoch do drobného majetku, pretože tá cena jednotlivých kusov je okolo 600éčok, jedná sa o 1 prípadne 2ks z každého a prehnať to cez 112 na 501. Myslím, že tým nič neporuším.
Ester plus
14.05.19,07:09
Áno, môže to byť aj po kusoch ak tak rozhodnete.
Laurinkai
14.05.19,07:37
NEchám to na šéfov, ale ja by som to tak dala. Vďaka Ti.