Eliaf19
15.05.19,18:39
Dobrý deň,
sme účastníkmi územného konania,ktoré sa týka prístupovej cesty a pozemkov pre päť rodinných domov. Oblasť je vedená ako orná pôda v extraviláne obce. V územnom pláne obce je toto územie určené pre výstavbu rodinných domov. Jedná sa o smernú časť územnného plánu, nie záväznú. Máme všetky vyjadrenia potrebné k získaniu kladného územného rozhodnutia. Obec ako aj všetky zákonom stanovené inštitúcie nám dali kladné stanovisko na základe nami predloženej zastavovacej štúdie. V územnom pláne obce sú však navrhované aj cesty, ktoré nie sú v súlade s našou zastavovacou štúdiou (v našej štúdií sú prístupove cesty riešené inak). Na obecnom úrade, ako aj na stavebnom úrade, nám povedali, že daná štúdia je v súlade s územným plánom a je to v poriadku. Pri územnom konaní, kde boli prizvaní majitelia susedných pozemkov bola vznesená námietka. Sťažovateľ sa ohradil, že nebol dodržaný územný plán, vzhľadom na to, že cesta z územného plánu obce nie je v súlade s našou zastavovacou štúdiou. (Pracovníčka stavebného úradu, ako aj starosta obce, nás však pred tým ubezpečili, že riešená časť územného plánu obce je len smerná nie záväzná a územné rozhodnutie sa vydáva na základe konkrétnej zastavovacej štúdie) Prosíme Vás o vyjadrenie na základe akého zákona, právneho predpisu si môže navrhovateľ túto námietku uplatniť a pozastaviť nám konanie?
Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za odpoveď.