Tomas8011
16.05.19,15:00
Zdravím, nepoznáte jednoduchú aplikaciu na zjednodušenie vybavovania objednávok ? aby fungovala nasledovne :
Pracovník príde k zákazníkovi.
Otvori si zákazníka z kalendára, alebo jeho dodací list. Zaklikne štart prace. Po skončení stop prace. Do dodacieho listu sa zaznamená čas ako samostatná položka na vyfakturovanie.
Doplní položky ako použitý materiál z cenníka, dopravu.
Položky uloží a odošle na jeho mail dodací list.
Ak je práca skončená odošle faktúru na úhradu v elektronickej forme. Ak by práca nebola skončená pri ďalšej návšteve pokračuje a po celkovom ukončení sa všetky dodacie listy vyfakturujú.

Ďakujem